SomBom

PokéMon Ondo

Pokémon

(Hai)

(ha dokkoi dokkoi dokkinatto)
(a sate a sate sate sate sate sate)
(do do dogasu dodogga do)
(SHAA!)
(do dogga dogasu doddo do)
(SHAA!)

Gururi uzumakya nyorozo no onaka (Hai Hai)
Nakanaka nakanaka taihen dakedo
Soko wa (Hore Hore) Soko hore wan wan
Pokke Pokke Pokke Pokemon Ondo
Ichi ni no san de getto de yoi yoi
Odotte odotte odoroite (Utsubotto!)
Odoroite odoroite soko doite (Gorubatto!)
Toriaezu koko made-

(Hai)

espera

icone Artista Interpretes Dessa Música

icone música Discos Com Essa Música