SomBom

Amulet

Kamelot

Compositor: Roy Khan

Zhasl u? oheò a jiskra líná
pomalu vzlétla tmou,
?krtl jsem sirkou, co jediná zbyla,
cigaretu vyklepanou,
z lesa vyletìl pták a krákoral tak,
?e vzpomínky mé rozjitøil,
na znak pavoukù, co do klobouku
mi vy?ila holka z kusu mé ?ály
v zavøeným kupé, kdy? koleje hrály.

Mùj amulet nezklamal moji pou?,
jak andìl pøi mnì stál, kdy? nemohl jsem dál,
vím, cesty mé s tvými se nesejdou,
ty pevnì dr?í èas a s nimi i nás.

Zvedl jsem klobouk, pevnì ho sevøel,
z my?lenek byl vodopád,
najednou kdosi dlanì otevøel,
z prstù mi ti?e vypad',
zahoøel jako vích a z let bláhových
stal se plamenící rejd
a dívky té tváø mi zjevila záø,
rudých plamenù na konci léta,
na rtech mi zbyla jen jediná vìta.


Mùj amulet nezklamal moji pou?,
jak andìl pøi mnì stál, kdy? nemohl jsem dál,
vím, cesty mé s tvými se nesejdou,
ty pevnì dr?í èas a s nimi i nás.
Mùj amulet nezklamal moji pou?,
jak andìl pøi mnì stál, kdy? nemohl jsem dál,
vím, cesty mé s tvými se nesejdou,
ty pevnì dr?í èas a s nimi i nás.

espera

icone Artista Interpretes Dessa Música

icone música Discos Com Essa Música